ДСТУ з оформлення бібліографічних посилань

Оформлення посилань згідно з вимогами ВАК за допомогою порталу VAK.in.ua


Оформлення бібліографічної інформації в наукових роботах здійснюється згідно з чинними національними стандартами, а саме:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

Стандарт підготовлений на основі рекомендацій ІФЛА: «Міжнародний стандартний бібліографічний опис» - ISBD і об’єднав 5 існуючих раніше стандартів на опис нотних видань, картографічних добутків, образотворчих та аудіовізуальних матеріалів, друкованих видань. У цьому стандарті відображено бібліографічний опис всіх видів документів, у тому числі й електронних, а так само частини документа або групи документів.
Стандарт регламентує оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.
Приклади бібліографічних описів різних видів документів.


ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

Цей стандарт регламентує оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Звертаємо увагу, що «Список використаної літератури» у наукових роботах наводять згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Приклади бібліографічних посилань різних видів документів.


Слова і словосполучення в бібліографічних описах та бібліографічних посиланнях скорочуються відповідно до:

ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).
ДСТУ 7093:2009 Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD).


Шановні користувачі бібліотеки!
Свої послуги щодо консультацій з бібліографічного опису документів, створення бібліографічних посилань на документи відповідно до діючих стандартів Вам пропонують такі відділи бібліотеки ХНУРЕ: