Відділ обслуговування у відкритому доступі

Місце розташування: головний корпус, 4 поверх, кімн. 443.

Основні функції:
☛ Формування фонду відділу: комплектування та організація відкритого доступу до літератури, що користується активним попитом читачів, та тієї, що є в наявності в єдиному екземплярі.
☛ Консультування користувачів усіх категорій з питань знаходження у відкритому доступі бібліотеки книжок та журналів технічного, природничого та соціально- економічного спрямування, збірників наукових праць; підбір літератури на замовлення.
☛ Обслуговування науково-педагогічних працівників, співробітників університету та студентів-дипломників за міжбібліотечним абонементом (МБА). Зазначені категорії користувачів бібліотеки можуть отримати з інших бібліотек науково-технічну, періодичну та іншу літературу, відсутню у фонді бібліотеки ХНУРЕ.

У відділі наявний вільний доступ до Інтернет за технологією Wi-Fi.
Обслуговування у відділі здійснюється за наявності картки читача.

Нові надходження можна переглянути у Бюлетені нових надходжень.

Для пошуку необхідних видань та документів можна скористатись:
    ᠅ на власні фонди бібліотеки: картковими алфавітним та систематичним (законсервований з 2017р.) каталогами на фонд великого читального залу та читального залу для наукових робіт, на фонд бібліотеки; електронним каталогом;
    ᠅ на літературу інших бібліотек: електронними каталогами бібліотек Харкова.

Обслуговування за МБА:
Для замовлення літератури за МБА користувач заповнює бланк-замовлення (завантажити), що є юридичним документом, за яким він отримує літературу в тимчасове користування і несе матеріальну відповідальність за її збереження.
Замовлення на літературу виконуються протягом 3-х робочих днів. Література видається користувачу на термін, встановлений бібліотекою - фондоутримувачем на 3, 5 і 20 днів.
За загублену або зіпсовану літературу, отриману за МБА, користувач повинен зробити заміну рівноцінним виданням.

З питань замовлення літератури за МБА можна звертатись особисто до Озерової Зої Олександрівни, zoia.ozerova@nure.ua та Карпенко Світлани Володимирівни, svitlana.karpenko@nure.ua (кімн. 443) або відправити лист на library@nure.ua з заповненим бланком замовлення (завантажити) у прикріпленому файлі.Завідувачка відділу
Карпенко Світлана Володимирівна svitlana.karpenko@nure.ua