Міжнародний молодіжний форум27 Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті"


Термін проведення: 10 – 12 травня 2023 року
 
Обов'язкова реєстрація
та подача матеріалів:
до 15 квітня 2023 р.
 
Коло учасників: студенти, аспіранти та молоді вчені.
 
Організатори: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
 
Форма проведення
конференцій:
on-line.
 
Участь у Форумі: безкоштовна.
 
Тези доповідей будуть
опубліковані:
в електронному вигляді у збірниках за тематикою конференцій.
 
Робочі мови: українська, англійська.
 
Контакти: е-mail: mref21@nure.ua


Для участі у роботі форуму необхідно зареєструватись та надати:

 • Тези доповіді, оформлені у відповідності з вимогами та зразком, який додається.
 • Заявку із зазначенням тематичної конференції Форуму та секції в цій конференції.
Або надіслати ці матеріали на е-mail:mref21@nure.ua


Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • Обсяг тез 2 повні сторінки формату А4 (29,7 х 21 см, «Книжковий»).
 • Всі поля – 2,5 см.
 • Шрифт Times New Roman (14 pt), одинарний інтервал, вирівнювання по ширині, абзаци з відступом 1 см.
 • Анотація надається англійською мовою (8 – 10 рядків).
 • Список використаних джерел (до 5 джерел) має бути оформлений згідно з АРА (7th ed.), посилання на приклад.
 • Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті, мають бути набраними як об’єкти Microsoft Equation.
 • Рисунки і таблиці мають бути чіткими та компактними, виконаними в редакторах Сorel Draw, Table Editor або Microsoft Excel.
 • При підготовці тез застосовуються загальновизнані терміни, одиниці виміру, умовні позначення єдині для всього тексту.
 • Допомогу у визначенні індексу УДК можна отримати на сайті НБ за посиланням або на сторінці Форуму, в розділі "УДК до тем".
 • Тези доповіді необхідно надавати у файлі формату .doc або .docx з ім’ям:
  Прізвище автора.doc або Прізвище автора.docх
 • У разі надання автором 2-х тез, ім’я кожного файлу повинно закінчуватися цифрою за зразком:
  Прізвище автора_1.doc або Прізвище автора_1.docх
  Прізвище автора_2.doc або Прізвище автора_2.docх
 • Тексти тез доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.

Порядок розміщення матеріалу:
Перший рядок: УДК (шрифт Times New Roman (14 pt), одинарний інтервал, вирівнювання по лівому краю, без абзацу).
Наступний рядок: Назва доповіді (заголовними літерами, шрифт Times New Roman 14 pt, напівжирний, одинарний інтервал, вирівнювання по середині).
Наступний рядок: Прізвище, ініціали автора(ів) (шрифт Times New Roman звичайний, 14 pt, вирівнювання по середині).
Наступний рядок: Науковий керівник – вчений ступінь, звання, ПІБ (шрифт Times New Roman звичайний, 14 pt, вирівнювання по середині).
Наступний рядок: Організація, місто, країна (шрифт Times New Roman звичайний, 14 pt, одинарний інтервал, вирівнювання по середині).
Наступний рядок: Контактний телефон та e-mail автора(ів) (шрифт Times New Roman звичайний, 14 pt, одинарний інтервал, вирівнювання по середині).
Наступний рядок: Анотація англійською мовою – 8-10 рядків (шрифт Times New Roman звичайний 14 pt, одинарний інтервал, вирівнювання по ширині, абзаци з відступом 1см).
Через рядок: Текст тез доповіді (шрифт Times New Roman звичайний 14 pt, одинарний інтервал, вирівнювання по ширині, абзаци з відступом 1 см).
Список використаних джерел (до 5 джерел) (через рядок після тексту тез):
1.
2.
3.

Зразок оформлення тез доповіді


Форма заявки на участь у молодіжному форумі:

 • Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів);
 • Місто, повна назва ЗВО (організації), факультет, кафедра, група;
 • Прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь, посада наукового керівника;
 • Контактний телефон, е-mail та поштова адреса автора(ів) (обов’язково з поштовим індексом);
 • Номер та назва тематичної конференції та секції.


У цьому розділі наведено приклади індексів УДК до тем секцій форуму >>>


Завантажити приклад індексів УДК до тем.

Виставка технічної творчості молоді


Термін проведення: з 10 – 12 травня 2023 року
 
Обов'язкова реєстрація
та подача матеріалів:
до 22 квітня 2023 року
 
Коло учасників: студенти, аспіранти та молоді вчені.
 
Організатори: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
 
Каталог буде
опублікован:
в електронному вигляді.
 
Робочі мови: українська, англійська.
 
Форма проведення
виставки:
on-line.
 
Контакти: е-mail: mref21@nure.ua


Для участі у виставці необхідно зареєструватись та надати:

 • Заявку на участь у виставці.
 • Демонстраційні матеріали (презентацію, фото або відео розробки).
Або надіслати ці матеріали на е-mail: mref21@nure.ua


Форма заявки на участь у виставці:

 • Назва розробки;
 • Автор/автори (прізвище, ім'я, по-батькові повністю, група, назва навчального закладу);
 • Науковий керівник/керівники (прізвище, ім'я та по батькові, вчений ступінь, посада, кафедра, назва навчального закладу);
 • E - mail; контактний телефон автора/авторів;
 • Коротка анотація на розробку (10-15 рядків) з інформацією про впровадження або патент (за наявності);
 • Напрям та секція, до яких відноситься розробка:
  1. ігрові технології;
  2. програмне забезпечення (секції: «Бізнес», «Наука», «Програми»);
  3. програмно-апаратні розробки, прилади і пристрої (секції: «Розробка програмного забезпечення для апаратної платформи», «Розробка електронних пристроїв та систем»);
  4. комп'ютерний дизайн (секції: «Дизайн друкованих видань», «Дизайн ігор», «Дизайн web-додатків, електронних мультимедійних видань, VR-реальність»).

Зразок оформлення заявки на виставку


Вимоги до презентації, фото або відео:

 • Презентація розробки надається у форматі pdf/ppt (не більше 10 слайдів);
 • Фото надається у форматі jpeg (jpg);
 • Відео з демонстрацією роботи розробки надається у форматі avi, mkv або mp4 (розміром не більше 300 Мб, тривалість – до 5 хв.).


Голова Оргкомітету:
Py6aH I.В., пpoф., в.o. pектopa

Заступник голови Оргкомітету:
Омаров M.A., пpoф., проректор з міжнародного сівробітництва

Члени Оргкомітету:
Васянович А.В., проф., декан факультету ЕЛБІ
Филипенко О.І., проф., декан факультету АКТ
Сакало С.М., проф., декан факультету ІРТЗІ
Снігуров А.В., доц., декан факультету ІК
Ляшенко О.С., доц., декан факультету КІУ
Єрохін А.Л., проф., декан факультету КН
Дорошенко В.О., проф., декан факультету ІТМ
Зарицький В.І., начальник НДЧ
Штанько В.І., проф., зав. каф. філософії
Полозова Т. В., проф., зав. каф. ЕК
Циганенко В.Л., доц., зав. каф. українознавства
Лук’янова В.А., доц., зав. каф. природознавчих наук
Грищенко Т.Б., директор наукової бібліотеки
Андрєєв В.М., начальник редакційно-видавничого відділу